Udbygning af Helsingør motorvejen

Helsingør motorvejen/ Istedrødvejen nuværende ( foto Vejdirektoratet )

TSA 9, Isterødvej
Tilslutningsanlægget bevares i sin grundform som en trompet, men ombygges.

Se figur 3.2.

Rundkørslen ved Isterødvej/Frederiksborgvej nedlægges og der skabes direkte forbindelse fra Isterødvej mod syd ad motorvejen. For at komme mod nord ad motorvejen skal man fra Isterødvej via Frederiksborgvej og ad den nye tilkørselsrampe øst for motorvejen. Som i dag gives adgang fra Isterød mod Hørsholm /Ravnsnæsvej via Frederiksborgvej.

Frederiksborgvej bliver et gennemgående element i tilslutningsanlægget og skaber
adgangen til det lokale vejnet. Der anlægges to nye rundkørsler og det er nødvendigt at ombygge den nuværende rundkørsel ved Ravnsnæsvej.

Den nye vestligste rundkørsel med diameter 30 m på Frederiksborgvej giver adgang til
tankstationen samt flere ejendomme. Fra Isterødvej skabes direkte adgang til tankstationen, men udkørsel skal ske via denne rundkørsel og Frederiksborgvej. Der vil ikke være mulighed for indkørsel fra Frederiksborgvej til Isterødvej ved denne rundkørsel. Begge rampekryds udformes som tosporede rundkørsler med diameter 40 m. Mellem rampekrydsene bliver Frederiksborgvej 4-sporet med skillerabat mellem kørselsretningerne.

På motorvejen er der fra nord frakørsel via en ny rampe, der deles i to forløb henholdsvis med direkte adgang mod Isterødvej og mod det vestlige rampekryds på Frederiksborgvej.

Fra Hørsholm henholdsvis Ravnsnæsvej gives adgang mod syd ad motorvejen via ny
B-rampe fra det vestlige rampekryds og mod nord ad motorvejen via det østlige rampekryds og den nye rampe herfra.

Fra Hørsholm mod Isterød gives adgang via det østlige rampekryds og rampen mod
nord, som deles til sammenfletning med tilkørselsrampen mod Isterød fra motorvejens
sydlige retning. Grønnegade lukkes for adgang til Isterødvej.

Terrænforholdene i tilslutningsanlægget er varierende og der etableres derfor flere
støttemure for at mindske det samlede arealbehov.

( planoversikt vejdirektoratet )

Læs hele rapporten fra vejdirektoratet ( klik på billedet for at åbne )